logo

Telefony: +48 71 783 08 01 +48 604 104 254 +48 606 482 608
Fax: +48 71 716 58 85

Biuro: ul. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław
NIP 915-175-35-87


Siedziba: ul. Kukuczki 5 lok.21 50-570 Wrocław

Menu

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej

oferta

Firma EKO-STRAŻAK-POLSKA s.c. opierając się na doświadczeniu i wiedzy inż. Ryszarda Januszkiewicza, zajmuje się sprawami bezpieczeństwa pożarowego.

Nasza oferta obejmuje:

 • usługi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • doradztwo
  • rzeczoznawstwo
  • konsultacje dotyczące przepisów o ochronie przeciwpożarowej (szczegółowa oferta)
 • uzgodnienia dokumentacji projektowych przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych współpracujących z firmą Eko-Strażak-Polska s.c. (szczegółowa oferta)
 • opracowanie wytycznych projektowych, opinii i ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (szczegółowa oferta)
 • oceny zagrożeń wybuchem i ryzyka pożarowego, dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagań do instrukcji technologiczno-ruchowych wraz z planami graficznymi zgodnie z Dz.U. z 2010, nr 109, poz.719
 • opracowanie planów ewakuacyjnych (w wersji graficznej) oraz wewnętrznych planów ratowniczych dla Zakładów Dużego Ryzyka
 • opracowanie scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru wraz z algorytmami sterowań
 • usługi inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
 • projekty i wykonawstwo:
  • instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • instalacji tryskaczowych (zgodnie z polską normą)
  • wentylacji pożarowych (grawitacyjny system oddymiania, mechaniczny system oddymiania, różnicowania ciśnień, kurtyny dymowe - stałe i rolowane)
  • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
  • montaż bram przeciwpożarowych oraz drzwi
  • instalacji sieci wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne)
  • instalacje gaśnicze - rozwiązania niestandardowe, dedykowane konkretnej linii technologicznej lub wymaganiom wynikających ze specyfiki obiektu
  • wyposażenie obiektów i terenów w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnice, agregaty i hydranty
  • konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego
  • zabezpieczenie przejść instalacji kablowych i rurowych
  • zabezpieczenie konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych
  • konserwacja i przeglądy okresowe instalacji przeciwpożarowych oraz urządzeń gaśniczych i gaśnic
  • konserwacja i przeglądy okresowe bram i drzwi przeciwpożarowych
  • pomiary i obliczenia wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
  • pomiary natężenia dźwięku (SSP/DSO)
  • pomiary zrozumiałości mowy (DSO)

Jak pracujemy:

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pozycja nr 2117 rozporządzenia ustalono dane dotyczące warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu określone przez projektanta, które stanowią podstawę do uzgodnienia, obejmujące w szczególności:

Uzgodnienia wymagają następujące rodzaje projektów budowlanych:

Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane projekty budowlane nie wymienione powyżej.

Bezpieczeństwo pożarowe - dokumenty do pobrania

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego, zachęcamy do pobrania pliku PDF, w którym znajduje się szczegółowy zakres usług firmy Eko-Strażak-Polska wraz z cenami. Poza plikiem ze szczegółową ofertą naszej spółki, zamieszczamy również przydatne dokumenty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kontakt

Kontakt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Eko-Strażak-Polska, świadczącej usługi z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego.
Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie.

Jeśli zainteresowała Państwa powyższa oferta lub chcą Państwo skorzystać z doradztwa
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Możliwość kontaktu jest następująca: telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem formularza kontaktowego
lub osobiście w biurze naszej firmy przy ulicy Kukuczki 5, lok.21 w godzinach 8:00 - 16:00.

EKO-STRAŻAK-POLSKA S.C.
Ryszard Januszkiewicz
Jolanta Januszkiewicz-Putkowska i Wspólnicy ul. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

Telefony:
+48 71 783 08 01
+48 604 104 254
+48 606 482 608 FAX:
+48 71 716 58 85
E-mail:
eko-strazak@eko-strazak.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY